Equipment

 

BRUKER AV600

   

Bruker AVNEO-600 Spectrometer:

  • 5mm cryoprobe TXI (1H,13C,15N) Z-gradient 
  • 5mm  TXI (1H,13C,15N) Z-gradient
  • 5mm TBI (1H,13C, BB)
  • Z-gradient 
  • 8 mm TXI (1H,13C,15N) Z-gradiente
  • 10 mm (1H-BB reverse)  no-gradient
 

BRUKER AV800

 
   

Bruker AVNEO-800 US2 Spectrometer:

  • 5mm cryoprobe TCI (1H,13C,15N) Z-gradient
  • 5mm TXI   (1H,13C,15N) XYZ-gradients
  • 5mm QXI (1H, 13C, 15N, 31P)   XYZ-gradients
 

LABORATORY